Risografická dielňa v Banskej Štiavnici

Sme risografická dielňa, ktorá vydáva edície grafík, tlačí na objednávku a usporadúva workshopy súvisiace s knižnou väzbou, risografiou a kresbou.