Workshopy s risografom – Risografické štúdio a dielňa Hibernant

Workshopy s risografom

Chcete prebudiť vlastnú kreativitu, alebo ju podporiť u detí? Ste galéria, kultúrne centrum alebo firma a máte záujem o tvorivý workshop? Zoznámte sa s ponukou našich workshopov risografie.

Workshopy grafickej dielne Hibernant ste už mohli zažiť v niekoľkých kultúrnych centrách a galériách. Tieto naše tvorivé dielne pravidelne oboznamujú ľudí s technikou risografie a vďaka jej špecifikám ukazujú účastníkom iný spôsobom kreatívneho myslenia a výtvarného vyjadrenia.

Organizujeme workshopy pre:

  • školy, galérie a kultúrne centrá,
  • firmy a organizácie,
  • menšie skupiny ako rodiny, či páry,
  • kapacita workshopu je 15 – 20 účastníkov.

Workshop si obľúbili aj deti, ktoré náš risograf fascinuje. Základom našej aparatúry je aj fotoaparát, skener, počítač a monitory. Skrátka veľa techniky, ktorá hučí, bliká, svetielkuje a hýbe sa. A práve toto deťom na výtvarnej výchove chýba.

Na čo sa môžete na workshope tešiť?

Proces tvorby risografiky je vždy zaujímavý. Vzniká vrstvením viacerých predlôh, ako keby ste na seba ukladali farebné sklíčka alebo priesvitné fólie. Je to jedno veľké dobrodružstvo a vždy sme všetci zvedaví, čo z risa vypadne.

Študentov stredných a vysokých škôl zas takáto skúsenosť dokáže upriamiť na nový prístup k tvorbe v polygrafii a grafike.

A ak vás trápi otázka: Čo ak neviem kresliť? Tak vás potešíme. Grafiku s risografom môžete vytvoriť aj bez ceruzky. Je to pomerne špecifická technológia tlače, ktorá je otvorená rôznym vstupom a dokáže ich premieňať na sady autentických grafík. Ako? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči na jeden z našich workshopov.

Ako vyzerá workshop risografie?

Workshop sa snažíme vždy optimalizovať tak, aby to vyhovovalo a zapadalo do dramaturgie organizátora. Väčšinou trvá celý deň a jeho kapacita je až do 15 – 20 účastníkov. Celá technická časť je na nás, jedinou našou požiadavkou (ak sa chystáme za vami) je priestor s elektrickým pripojením, stoly a stoličky.

Počas workshopu sa môžete tešiť na zaujímavú teóriu podloženú ukážkami a prax, pretože kvôli tej sme za vami prišli. Grafiky, ktoré spoločne vytvoríme môžete využiť ako len chcete, no teší nás, ak sú súčasťou vášho života (napr. podklady na pozvánky, plagáty, nápojové lístky…)

Viac aktuálnych informácií o workshopoch nájdeš na našom Facebooku.